KUULUTUS

27.12.2017

Kuulutus vaalin toimittamisesta ja ennakkoäänestyksestä

KUULUTUS

Perhon seurakunnassa toimitetaan su 4.2.2018 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 04.02.2018 kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen ja päättyy klo 18.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Sahintie 3, maanantaista 29.01.2018 perjantaihin 02.02.2018, joka päivä klo 9 – 18.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 26.01.2018 ennen klo 16. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta.

Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 26.01.2018 kello 16 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 7603 411.

Perho 27.12.2017 

Perhon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Raimo Kytölä

 

27.12.2017KUULUTUS
22.12.2015KIRKKOHERRANVIRASTON AUKIOLOJAT
01.12.2015KIRKKOHERRANVIRASTOSSA MYYTÄVÄNÄ