Uutislistaukseen

HAUTAUKSET

30.3.2020 14.04

 

Seurakunnan on varmistettava, että hautajaisjärjestelyistä vastaavat omaiset ovat tietoisia henkilömäärää koskevasta rajoituksesta ja aloittavat suunnittelun tältä pohjalta. Riskiryhmiin kuuluvien, sairaiden ja ulkomailta äskettäin palanneiden ei tulisi osallistua siunaustilaisuuteen. Hautausten osalta tilanne voi muodostua hyvin vaikeaksi. Tilanne edellyttää huolellista harkintaa ja pastoraalista johtamista.

Osallistujien määrää on piispojen pyynnöstä käsitelty ministeriöiden kesken tänään 18.3.2020. Vallitsevaksi käsitykseksi on muodostunut, että kirkolla on asiassa mahdollisuus tehdä tarkoituksenmukaisuusharkintaa, kunhan peruslinja pienestä tilaisuudesta säilyy.

Tällä perusteella piispat ovat tarkentaneet aiempaa seurakunnille antamaansa ohjetta: Hautaansiunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun kymmenen henkilön rajan. Muilta osin piispojen aiempi linjaus jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista on edelleen voimassa.

Jos hautaansiunaamisesta muodostuu lähiomaisten siihen osallistuessa yli kymmenen hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat siunauskappelissa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan. On selvää, että vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön ei tule osallistua siunaustilaisuuteen.

On ensiarvoisen tärkeää, että seurakunnan linja hautajaisvieraiden suhteen on yhtenäinen. Kirkkoherra on tässä avainasemassa. Kun joudutaan käymään vaikeita keskusteluja omaisten kanssa, on samalla kerrottava muista tavoista, joilla tilaisuuteen voi osallistua.

Suoratoisto (striimaus) on mahdollista myös siunaustilaisuuksissa. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi matkapuhelimen avulla suljettuun facebook-ryhmään, josta omaiset saavat videon myös myöhempään käyttöön. Monissa tilanteissa myös omaisilta voi löytyä halua ja osaamista sekä välineitä suoratoiston järjestämiseen. Tärkeintä on kaikissa tilanteissa miettiä yhdessä omaisten kanssa, kuinka lievittää niiden ihmisten lisäahdistusta, jotka surun keskellä joutuvat jäämään pois siunaustilaisuudesta.

Arkkuhautauksessa ensisijainen siunaamispaikka on haudalla. Kymmenen hengen yleislinja koskee myös haudalla tapahtuvaa siunaamista. Arkku voidaan kantaa hautausmaalle ja laskea hautaan ennen hautauksen toimittamista. Kantajat voivat poistua tehtävänsä suoritettuaan.

Tuhkattaessa pääsääntönä on, että hautaansiunaaminen toimitetaan ennen tuhkausta. Piispainkokouksen ohjeen mukaan tuhkaamisen jälkeen toimitettavalla siunauksella tulee olla erityisen painavat perusteet. Poikkeusolot voivat olla tällainen peruste. Menettelyn poikkeuksellisuudesta on syytä kertoa omaisille.

Mikäli omaiset haluavat järjestää muistotilaisuuden välittömästi siunauksen jälkeen, seurakunta voi tarjota tilojaan heidän käyttöönsä. Tällöin tulee noudattaa kymmenen hengen yleislinjausta.

Omaisia voidaan rohkaista järjestämään muistotilaisuus poikkeusolojen päätyttyä. Muistotilaisuuden yhteydessä voidaan toimittaa uurnanlasku tai rukoushetki haudalla.

Esillä on pidetty myös hautausten siirtämistä. Tällöin ongelmaksi muodostuu melko nopeasti kylmätilojen riittävyys. On syytä huomata, että poikkeusolot voivat jatkua 13.4.2020 jälkeen.