Uutislistaukseen

VASTINE

25.3.2021 13.08

2020 maaliskuussa seurakunnat saivat monelta eri taholta ohjeita, miten toimia Covid-19 pandemian kanssa ( Avi, THL, Soite ja tuomiokapituli). Ohjeet muuttuivat sen mukaan, oltiinko perus- kiihtymis- vai leviämistasossa. Perhonjokilaakso on tällä hetkellä perustasolla.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän. Kirkkolain 4. luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulee turvata kaikissa tilanteissa hengellisen elämän hoito ja hengellinen toiminta sekä huolehtia seurakunnan palveluista. Kirkon tehtävä on olla ihmisten rinnalla ja välittää uskon ja toivon sanomaa.

Aluehallintovirastot 17.3. 2020 tekivät päätöksen yli 10 hengen tilaisuuksien kieltämisestä, jonka jälkeen piispat antoivat ohjeensa jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista. Seurakunnissa otetiin käyttöön ohjeiden mukaisesti sanajumalanpalvelukset suljettujen ovien sisällä eli paikalla oli vain toimittajat. Jumalanpalvelukset striimattiin ja striimataan edelleenkin netin kautta kuultavaksi tai katsottavaksi.

Tällä hetkellä Perhonjokilaaksossa väkimäärä on 20 koskien jumalanpalveluksia, siunauksia, kasteita ja vihkimisiä. Seurakunnat ottivat käyttöön ilmoittautumiset jumalanpalveluksiin ja pienimuotoisiin tilaisuuksiin, joissa käytetään kasvomaskeja sekä käsidesiä. Ilmoittautujien nimet kirjataan ylös ja kahden viikon jälkeen tapahtumasta tiedot hävitetään. Tämä mahdollisten tartuntojen kartoittamista varten.

Ministeriöiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta piispat ohjeistivat 18.3.2020, että hautaan siunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin 10 henkilön rajan. Yleisperiaatteena pysyi piispojen täsmentävänkin ohjeen jälkeenkin 10 henkilön raja.

Läheisestä luopuminen on raskasta ja surua on koronan aikana lisännyt myös se, ettei ole voinut kutsua kaikkia läheisiä siunaukseen. Tältä ongelmalta ei edes seurakuntien työntekijät omissa läheistensä luopumisissaan ole saaneet erityisoikeuksia.

Ensimmäisten Covid-19 uutisten aikaansaamina lähes kaikki toiminnat seurakunnissa keskeytettiin, kuten päiväkerho, nuorisotyö ja musiikkitoiminta.

Kirkon työmarkkinalaitoksen suosituksen mukaan lomautuksia tuli seurakunnissa mahdollisuuksien mukaan välttää.

Perhonjokilaakson seurakunnissa mietittiin lomautuksia, mutta viimeistään työmarkkinalaitoksen viestin jälkeen lomautussuunnitelmat keskeytettiin. Osa työntekijöistä otti palkatonta virkavapaata. Alkoi töiden uudelleen järjestäminen. 12.3.2020 seurakunnat saivat ohjeet, joissa työntekijöitä kehotettiin varautumaan siihen, että työtehtävät määritellään hetkellisesti uudelleen ja resurssit suunnataan seurakunnan esimiesten ohjeiden mukaisesti seurakuntalaisia palvelevaan työhön.

 Kirkkoneuvostolle esiteltiin kevään aikana työntekijöiden töiden uudelleen järjestäminen, jonka neuvosto hyväksyi. Seurakunnissa on järjestetty joukkueita uudelleen, mietitty pelipaikkoja, uskallettu uuteen, opittu, löydetty, luotu uutta yhteyttä, mutta ei olla jääty makaamaan tuleen. Ei ole myöskään tarvetta lomauttaa silloin, kun työ saa uusia muotoja. Jumalan juna ei voi pysähtyä. 

Kaikkiin seurakuntiin ei palkattu kesätyöntekijöitä, vaan työntekijät hoitivat mm. kiinteistöjen, hautausmaiden ja piha-alueiden siisteyttä. Kaikille riitti töitä, vaikkei työt juuri ominta olleetkaan.

Seurakuntien työntekijät ovat työlleen sitoutunutta väkeä. Papiston, kanttorin ja diakoniatyöntekijän työaika on ns. työajatonta, joten he ovat ”aina” työssä. Työajattomuus näkyy mm. siinä että papin tulee lähteä kiireellisiin toimituksiin kuten yksityisehtoollisen antamiseen saattohoidossa vaikka keskellä yötä.  Mikäli lomautuksiin olisi menty, olisi kuitenkin pitänyt palkata toimituksiin ulkopuolinen ja ammatillinen tuuraaja esim. kanttorin, suntion, emännän tai papin tehtäviin.

Perhonjokilaakson seurakunnat säästävät hyödyntäen naapuriseurakuntien työvoimaa, esim. Perhon kanttori hoitaa myös Kyyjärven kanttorin tehtävät, diakonissa Halsuan diakoniatyön ja Perhon seurakuntapastori Vetelin kirkkoherran kuukausivapaapäivät.

Seurakunnan kriisiajan työhön liittyy myös diakonia ja sielunhoito. Diakoniatyöntekijät ja muut työntekijät soittivat ikääntyneille seurakuntalaisille, he veivät vanhuksille kauppatavaroita, lääkekuljetuksia, Eu-ruokaa, kauppojen ylijäämäruokaa. Tämä työ jatkuu edelleen. Diakoniatyöntekijät huolehtivat niistä, joiden toimeentulo oli heikentynyt koronan vaikutuksesta tai jostain muusta syystä. Mielenterveystyö, ihmisten ahdistuneisuus, pelot ja huolet ovat lisääntyneet pandemian aikana ja keskusteluihin on tarvittu papiston, diakonia- sekä nuorisotyön voimavaroja. Kirkon työtä tehdään hiljaisuudessa ja luottamuksella.

Seurakunnan pienissä tilaisuuksissa kerättiin arpojen ja myyjäisten kautta yhteiseen avustuskassaan varoja. Rahaa tarvitaan, jotta voidaan auttaa haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia. Seurakunnat käyttävät huomattavan osan kirkollisveroilla saaduista varoista hädänalaisten auttamiseen, elämänkaareen liittyviin tapahtumiin, historiallisesti arvokkaiden kiinteistöjen, kuten kirkkojen ja hautausmaiden ylläpitämiseen, mielenterveystyöhön, vanhusten kohtaamiseen sekä lasten- ja nuorten toimintaan.  

Musiikkityössä koronapandemian aikana virsiä vähennettiin, aikaa tiloissa lyhennettiin ja kuorot jäivät tauolle. Tilanteen parantuessa kuorot kokoontuivat joko ulkona tai pienissä ryhmissä. Musiikkitoimintaa on pyritty jatkamaan olosuhteet ja koronaohjeet huomioiden.  Osassa seurakuntia nuorisotyö siirtyi verkkoon kuten myös lapsityö.

Lopuksi:

Perhonjokilaakson ihmiset ovat kasvaneet maaseudulla, jossa kirkko ja seurakunta on rakas. Ikäihmisillä on hengellinen historia ja he tarvitsevat ja kaipaavat hengellisiä tilaisuuksia, varsinkin ehtoolliskirkkoja. Monet pienpiirit ovat suljettuja, eli niissä on samat ihmiset ja alle 10 henkilöä. Varsinkin surupiiriläiset tarvitsevat toisiaan. Jos joku tilaisuus on mennyt ohi ohjeiden, yritämme olla entistä tarkempia jatkossa. Seurakuntiemme työntekijät ansaitsevat suuren kiitoksen joustamisesta yli työalojen ja tehtävien. He ovat nyt koronavuoden aikana väsyneitä kaikesta samasta mistä seurakuntalaisetkin ja siksi nyt kaikki tarvitsemme paljon toistemme tukea ja kärsivällisyyttä. Kiitos seurakuntalaisille ymmärryksestä kaikkien säädösten keskellä.

Siunattua ja koronasta vapaata paastonaikaa kaikille Perhonjokilaakson seurakuntalaisille

Perhonjokilaakson seurakuntatyön puolesta

Perhon kirkkoherra Eija Seppä