Uutislistaukseen

KORONAOHJEET 12.5.2021

17.5.2021 08.34

Aluehallintovirasto tiukentaa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen (pl. Reisjärvi) kokoontumisrajoituksia ajalla 13.5. – 1.6.2021

Tiedote 12.5.2021 16:36 korona koronafi Länsi- ja Sisä-Suomi


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti tänään 12.5. yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärärajoitusten tiukennuksista Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella (pl. Reisjärvi) ajalla 13.5.– 1.6.2021. Osallistujamäärä rajoitetaan sisätiloissa enintään 10 henkilöön ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 20 henkilöön edellyttäen, että kaikkien toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjeistusta. Mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan.


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 26.4.2021 aiemman tartuntatautilain pykälän 58 mukaisen päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien (pl. Reisjärvi) alueella ajalle 1.5.–16.5.2021. Huonontuneen tartuntatilanteen, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä saatujen selvitysten ja kokonaisharkinnan perusteella aluehallintovirasto on tänään 12.5. päättänyt kokoontumisrajoituksista edellä mainituin tiukennuksin. Uusi päätös korvaa ajalla 13.5. – 16.5.2021 aluehallintoviraston 26.4. antaman päätöksen.

Määräys on voimassa 13.5.–1.6.2021.

Tapahtumia voi järjestää sallitulla osallistujamäärällä, jos ne pystytään järjestämään terveysturvallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä ja päätöksessä mainittuja edellytyksiä noudattaen. Jotta rajoituksia ja suosituksia voidaan hallitusti purkaa, tämä edellyttää kaikilta vastuunkantoa voimassa olevien rajoitusten ja erityisesti suositusten jatkuvasta noudattamisesta.

Kaikessa toiminnassa on huomioitava turvavälit, hyvä käsihygienia ja maskien käyttö.