Hautaan siunaaminen

Voit ladata ja tulostaa oheisen surukotiin tarkoitetun oppaan tarkempaa tutustumista varten.

Hautausopas surukotiin