PERHON SEURAKUNTA

HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

Yleistä:

Perholla on käytössään kaksi hautausmaata JÄNGÄNHARJU ja HAANENLEHTO.

Niissä on arkkupaikkoja n. 2200 ja uurnapaikkoja 820.

Arkkuhautasijan koskemattomuusaika

Hautasijan koskemattomuusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka kuluessa ruumiin tulisi maatua kokonaan ja jonka jälkeen hautasija on mahdollista ottaa uudelleen käyttöön. Ruumiin maatuminen riippuu maaperän ominaisuuksista. Maatuminen tapahtuu yleensä 15 – 30 vuodessa. Hautasijan koskemattomuus määritellään terveydensuojeluviranomaisten toimesta hautausmaakohtaisesti. Jängänharjun laajennusosan koskemattomuusajaksi on määritelty 20 vuotta. Muista hautausmaa-alueista ei löydy tietoa. Käytännössä koskemattomuusaikana on pidetty 25 vuotta.

1.  JÄNGÄNHARJU

Yleistä:

Hautausmaa on nurmikkopintainen hautausmaa. Vain ajokäytävät ovat sorapintaiset. Hautausmaalla on neljä (4) vesipistettä. Hautausmaa on jaettu kuuteen (6) osaan. Laajennusosa on yhtenä osana, jolla hautapaikkoja on 1 - 500.  Vanhalla osalla on noin 1000 paikkaa.

Hautausmaan aitana on entinen kiviaita ja pengeristutukset.

Hautausmaan keskellä on kirkko ja tapuli sekä läheisyydessä ruumishuone ”Hiljaisuuden maja” ja seurakuntatalo.

Laajennuslohkolla 6 on Muualle haudattujen muistomerkki,

  • kelopuurunko, jossa pieni risti ja tekstilaatat, ympärillä matala pensasistutus.

Lohkolla 5 on Tyhjän sylin muistokivi (KV 42 § / 26.6.2018)

  • luonnonkivi, tekstilaatta, pensasistutus

Jängänharjun hautausmaalla ei ole enää vapaita uusia paikkoja. Hautausmaan yhteyteen on varattu alue mahdollista laajennusta varten.

Hautausmaakatselmus pidetään vuosittain ja hoitamattomat haudat on kartoitetaan vuosittain.

HAUTAPAIKKASELOSTUS JA HAUTAOIKEUS

Hautausmaalla olevat vanhat sukuhaudat jäävät käyttöön. Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi, mutta sitä voidaan jatkaa em. jaksoissa. Syvähautaus on mahdollista, jolloin haudan syvyys on 210/ 150 cm. Haudan koko on 1.20 x 2.50 cm. Tuhkauurnia voidaan haudata arkkuhautaan yhden (1) metrin syvyyteen, ennen tai jälkeen arkkuhautauksen. Hautojen hautaoikeutta ei luovuteta ennakolta, vaan luovutus tapahtuu tarvetta vastaavasti kuolemantapauksen sattuessa, enintään kolme (3) paikkaa käsittävänä sukuhautana.

Vanhaa aluetta käytetään uudelleen, kun se hautapaikkaoikeutta ajatellen on mahdollista. Uudelleen hautaus on yleistynyt.

Väestörekisteriin ja eri kirkko- ja lahkokuntiin kuuluvia ei eroteta omiin hautaosastoihin ja heistä pidetään hautakirjanpitoa.

Hautausmaa on osittain valaistu. Reunakiviä muistomerkeissä ei sallita.

2. HAANENLEHTO 

Yleistä:

Hautausmaa on nurmikkopintainen ja ajokäytävät ovat sorapintaiset. Hautausmaalla on  neljä (4) vesipistettä. Hautausmaa on valaistu. Se on perusparannettu vuosina 1974 - 1975 ja otettu käyttöön vuonna 1975. Hautapaikkoja on 757 kolmessakymmenessä hautarivissä.  Alueelta on varattu 80 paikkaa kriisiajanhautapaikoiksi.

Alueelle on rakennettu uurna- ja muistolehto vuonna 2003. Uurnapaikat sijaitsevat pääkäytävästä katsoen suoraan keskellä takimmaisella lohkolla päärivien O16-17 ja V17-18 välissä. Yhteensä uurnapaikkoja on 820 kpl.

Muistolehdon viereen varataan alue kriisiaikoja varten, riviltä 3, 12 paikkaa. Tunnuksettomia ja muun uskoisia varten varataan erikseen rajattu alue, jossa ei ole muistomerkkejä.

Hautausmaa on ympäröity pensasaidalla. Hautausmaalle on Perhon kunnan toimesta rakennettu uusi tie ja parkkipaikka, jota on korjattu kesällä 2017.  Haanenlehdon varastorakennuksessa on roska-astiat ensimmäisessä tilassa ja välinevarasto toisessa tilassa.

HAUTAPAIKKASELOSTUS JA HAUTAOIKEUS

Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi, mutta sitä voidaan jatkaa em. jaksoissa. Syvähautaus on mahdollista, jolloin haudan syvyys on 210/ 150 cm. Haudan koko on 1.20 x 2.50 cm. Tuhkauurnia voidaan haudata arkkuhautaan yhden (1) metrin syvyyteen, ennen tai jälkeen arkkuhautauksen. Hautojen hautaoikeutta ei luovuteta ennakolta, vaan luovutus tapahtuu tarvetta vastaavasti kuolemantapauksen sattuessa, enintään kolme (3) paikkaa käsittävänä sukuhautana.

Vanhaa aluetta käytetään uudelleen, kun se hautapaikkaoikeutta ajatellen on mahdollista. Uudelleen hautaus on yleistynyt.

Hautausmaa on osittain valaistu. Reunakiviä muistomerkeissä ei sallita

HAUTAMUISTOMERKKI JA HAUTOJEN HOITO

HAUTAMUISTOMERKKI

Hautamuistomerkkien suositeltava maksimikoko on: leveys 120 cm x korkeus 80 cm ottaen huomioon hautapaikan sijainti. Suosituskoosta poikkeavan kiven hyväksyntä lähetetään kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. KN § 12, 26.01.2022

Mikäli hautamuistomerkin koko oleellisesti poikkeaa hautausmaalle pystytetyistä muista merkeistä, on se etukäteen hyväksyttävä kirkkoneuvostossa.

Muistomerkin poistaminen, paikalleen asettaminen ja oikaiseminen tapahtuvat hautapaikan haltijan toimesta ja kustannuksella. Muistomerkin pystyttämisestä on ilmoitettava seurakuntamestarille viikkoa ennen pystytystä. Muistomerkkien pystyttäminen suoritetaan sulan maan aikana. Kirkkoneuvosto voi tehdä kirkkovaltuustolle esityksen säilytettävistä vanhoista muistomerkeistä, jotka hoidetaan seurakunnan kustannuksella. Haudoilta poistetut muistomerkit kätketään, mikäli mahdollista maahan hautausmaa-alueelle. Uudelleenhautauksen yhteydessä pyritään hajallaan olevat hautarivit oikaisemaan. 

  

HAUTOJEN HOITO

Hautauksen jälkeen haudat kunnostetaan ja nurmetetaan seurakunnan kustannuksella.

Kesällä seppeleet poistetaan niiden kuihduttua, mutta jäätyneen maan aikana toimenpide voi odottaa sulan maan aikaan. Omaiset järjestävät hautojen kukkaistutukset.

Omaiset eivät saa istuttaa haudoille puita tai pensaita. Sallittuja ovat matalat perennat ja sipulikasvit.

Seurakunnalla ei ole enää hautainhoitorahastoa, joka ottaa eri sopimuksesta hoitaakseen hautoja.

Molempien hautausmaiden hoidossa noudatetaan hautaustoimen ohjesääntöä.

Perhon seurakunnan hautaustoimimaksut on päivitetty vuoden 2019 alusta alkaen.

 

Perhossa, tammikuun 26. päivänä 2022.

Perhon seurakunnan kirkkoneuvosto