KASTEEN KAUTTA KRISTITYKSI

Kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta. Kasteessa ihminen liittyy kotipaikkansa paikallisseurakuntaan ja maailmanlaajuiseen kristilliseen kirkkoon. Kastepäivästä alkaen ihminen on oikeutettu pitämään itseään kristittynä ja turvautumaan Jumalan rakkauteen ja Kristuksen sovitustyöhön. Kasteessa on kysymys yksin siitä, mitä Jumala tekee. Kastetta eivät tee kasteeksi ihmisen ansiot tai usko. Siksi kirkossa on aina kastettu lapsia. Kasteeseen liittyy varhaisvuosista alkava kristillinen kasvatus.

 

KUKA VOI OLLA KUMMI?

Kastettavalla pitää olla vähintään kaksi evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvaa, rippikoulun käynyttä ja konfirmoitua kummia. Kummi voi olla myös ulkomaalainen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Kahden luterilaisen kummin lisäksi lapsella voi olla kummeja, jotka kuuluvat johonkin toiseen lapsikasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön. Tällaisia ovat esimerkiksi anglikaanit, katolilaiset, metodistit ja ortodoksit. Katolinen kirkko on kuitenkin esittänyt toivomuksen, etteivät sen jäsenet toimisi kummeina muun kirkon yhteydessä.

 

Vähintään kahden kummin tulisi osallistua kastetoimitukseen, mutta toivottavaa on, että kaikki kummit olisivat läsnä. Jos kummit eivät ole läsnä, paikalla on oltava kaksi todistajaa, koska kaste on sinä mielessä oikeudellinen toimi, että lapsi sen perusteella virallisesti merkitään väestörekisteriin.

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

YouTube-video
Kaste

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastevaraukset kirkkoherranvirastosta p. 040 760 3411.

Kastemekon voi tarvittaessa lainata seurakunnalta. Lisätietoja seurakuntamestari Soile Myllyniemi, 040 8204193 tai kirkkoherranvirasto, 040 7603 411.