Hyvät lähiomaiset ja ystävät

Teitä on kohdannut suru, kun olette menettäneet läheisenne. Te olette lähipäivien kuluessa jättämässä jäähyväisiä rakkaallenne. On surun ja luopumisen aika, joka koskettaa sielun syvimpiä tuntoja.Saatte kuitenkin surussanne muistella kaikkea sitä hyvää ja turvallista, jota poismennyt läheinen toi elämäänne. Surussanne teidän ei tarvitse olla yksin, vaan seurakunnan palvelijat ja muu saattoväki haluavat jakaa kanssanne surun.Vapahtajamme sanoo: "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, sillä minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa." (Joh. 14) Läheisen poismenoon liittyy monia käytännön toimenpiteitä.

Syvä osanottomme suruunne!

 

 

 

 

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Hautajaisten järjestäminen

Suruviestin saavuttua otetaan yhteys kirkkoherranvirastoon. Siellä sovitaan hautajaisjärjestelyistä, puh. 040 7603 411, taloustoimisto, puh. 0400 590 664, aukioloajat: ma - pe klo 9 – 12.

Päivystävä pappi on tavattavissa kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina.   

Ulosveisuu / rukoushetki läheisen kuoltua

 

Perholaisen tavan mukaan voidaan toimittaa ns. ulosveisuu eli rukoushetki vainajan kotona, Hiljaisuuden majalla tai Jalmiinakodilla, omaisten toivomuksen mukaan. Seurakunnan pappi on pyydettäessä mukana ja toimittaa tilaisuudessa rukoushetken. Tästä sovitaan omaisten kanssa kirkkoherranvirastossa. Seurakuntamestarille ilmoitetaan hyvissä ajoin vainajan tuomisesta, jotta hän voi soittaa kirkonkelloja. Ulosveisuun toivotaan tapahtuvan päiväsaikaan.

Hautapaikka

Perhon seurakunnassa on kaksi hautausmaata: Jängänharju ja Haanenlehto. Hautapaikka selvitetään talouspäällikön kanssa taloustoimistossa. Vanhan sukuhaudan ja siinä olevien hautasijojen toteaminen talvisaikaan on joskus vaikeaa, joten omaisten on hyvä palauttaa mieleen hautapaikan sijainti. Hautapaikka käydään katsomassa hautausmaalta talouspäällikön ja seurakuntamestarin kanssa. Jängänharjun hautausmaahan voidaan haudata vain sukuhautoihin. Uusia hautasijoja on saatavissa vain Haanenlehdon hautausmaalta, siltä alueelta, joka kulloinkin on vuorossa.

Haanenlehdon hautausmaalle on saatu myös erillinen muistolehto, johon voidaan haudata vainajan tuhka, joko ison muistokiven etuosaan nurmen alle tai sitten sieltä voidaan lunastaa uurnahautoja. Mikäli vainajan tuhka sijoitetaan nurmen alle, niin vainajan nimikilpi voidaan kiinnittää muistokiveen. Vainajan toivomuksesta voidaan tuhka haudata muistolehtoon nimettömänä, jolloin seurakunnan kirjoissa on vainajan henkilötiedot.

Haudan kaivaminen toteutetaan koneellisesti seurakunnan toimesta ja haudan peittäminen tapahtuu vasta muistotilaisuuden jälkeen sopivana ajankohtana. Haudan peittämisestä ja hautaustoimituksen yhteydessä tarvittavista havuista huolehtii seurakunta, ellei asiasta toisin sovita seurakuntamestarin kanssa tai taloustoimistossa.  Hautauskustannuksista peritään vahvistetun hinnaston mukaiset maksut. Seurakunnassa noudatetaan hyväksyttyä hautaustoimen ohjesääntöä ja käyttösuunnitelmaa. Kaikista toimenpiteistä sovitaan taloustoimistossa.

 

 

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Kun itsemurhan tehneen läheinen on kohdannut asiaan liittyvät, usein ristiriitaiset tunteet, löytyy itse suruprosessille enemmän tilaa.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö