Luottamushenkilöt

Sahintie 3, 69950 Perho

 Kirkkovaltuusto 2019-2022

Jäsenet:

Anisimaa Katja

Erkkilä Helge

Erkkilä Pauli, puheenjohtaja

Hietaniemi Juhani

Hietaniemi Kalevi

Humalajoki Aino

Itäniemi Sirpa

Jylhä Hannu

Kellokoski Mari

Koivuniemi Jorma

Kytölä Kaisa

Lapp Jürgen

Pohjonen Tarja M

Ukskoski Marianne, varapuheenjohtaja

Vehkalampi Mari

  

Varajäsenet vertausluvuittain:

Sitoutumaton seurakuntaväki -ehdokaslista

1. Pajuoja Pekka

2. Harsunen Viljo

3. Ventilä Minna

Lähimmäisen puolesta -ehdokaslista

1. Leväniemi Outi

2. Lamminmäki Kaisa

Keskustan valitsijayhdistys

1. Louhula Katja

2. Huopana Anu

3. Siironen Mirja

4. Lassila Henry

Kristilliset perusarvojen puolesta

1. Göös Aino

2. Kotilainen Heikki   

    

Kirkkoneuvosto 2021-2022

(kirkkovaltuuston päätös 20.01.2021 / 5§)

Aronen Juha, kirkkoherra (puheenjohtaja)

Jäsenet ja varajäsenet:

Erkkilä Helge (Tamminen Mikko)

Hietaniemi Juhani (Louhula Katja), 

Hietaniemi Kalevi (varapuheenjohtaja)(Jylhä Hannu),

Itäniemi Sirpa (Huopana Anu),

Koivuniemi Jorma (Harsunen Viljo),

Kytölä Kaisa (Humalajoki Aino), 

Leväniemi Outi (Anisimaa Katja)

Pohjonen Tarja M. (Lapp Jürgen) 

 

Diakoniatyön vastuuryhmä 2021-2022

(kirkkoneuvoston päätös 27.01.2021 / 4 §)

Göös Aino

Keskitalo Esko

Kellokoski Mari

Möttönen Markku

Viitala Hilkka

Vähämäki Raili

Diakonissa Tiina Karhulahti, kirkkoherra Juha Aronen

 

 

Kasvatusasiain vastuuryhmä 2021-2022

(kirkkoneuvoston päätös 27.01.2020 / 4 §)

Jylhä Hannu

Jänkä Katja

Kellokoski Hannu

Kivelä Johanna

Kytölä Kaisa

Turunen Janne

Lastenohjaaja Aila Girsen, seurakuntapastori Raimo Kytölä

 

Lähetystyön vastuuryhmä 2021-2022

(kirkkoneuvoston päätös 27.01.2021 / 4 §)

Huopana Valio

Lapp Jurgen

Koski Ritva

Rauma Seija

Vasalampi Raija

Seurakuntapastori Raimo Kytölä

 

Yleisen seurakuntatyön vastuuryhmä 2021-2022 

(kirkkoneuvoston päätös 27.01.2021 / 4 §)

Alanko Marita

Hänninen Mikko

Kellokoski Tapani

Louhula Katja

Peteri Mikko

Salmela Sanna

Ukskoski Marianne

Kirkkoherra Juha Aronen, kanttori Minna Erkkilä

 

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta 2019-2022

(kirkkovaltuuston päätös 23.1.2019 / 6§)

Juhani Hietaniemi (Mari Kellokoski), Mari Vehkalampi (Helge Erkkilä), Katja Anisimaa  (Tapani Kellokoski) 

 

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat 2019-2020

(kirkkovaltuuston päätös 23.1.2019 / 7 §)

Jylhä Hannu ja Hietaniemi Juhani (Anisimaa Katja, Kellokoski Mari)

 

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa 2021-2022

(kirkkoneuvoston päätös 27.01.2021/ 64§)

Diakoniatyön vastuuryhmä: Erkkilä Helge

Kasvatusasiain vastuuryhmä: Kytölä Kaisa

Lähetystyön vastuuryhmä: Leväniemi Outi

Yleisen seurakuntatyön vastuuryhmä:  Koivuniemi Jorma.