Ikkuna Jumalan todellisuuteen - Minuuttihartaus

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä