Perhon seurakuntatalon hinnasto ja Perhon seurakunnan hautaustoimimaksut 1.1.2019 alkaen

Sahintie 3, 69950 Perho

040 760 3411 ja 040 820 4123

Perhon seurakunnan hautaustoimimaksut 1.1.2017 alkaen

Hinnoittelun perusteena ovat Oulun tuomiokapitulin alueen seurakunnissa vuonna 2013 perityt keskimääräiset hautauspalvelumaksut ja hautaustoimen kustannukset sekä hautaustoimen maksuja koskeva muutos KL HE 127/2012.On suositeltavaa ja hautaustoimilain mukaista, että seurakunta perii maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.

Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset ja maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaihin.

Ulkokuntalaisilta voidaan periä maksuja eri palveluista. On suositeltavaa, että kirkkoon kuulumattomilta ulkokuntalaisilta peritään saman suuruiset maksut kirkkoon kuulumattomilta. Ulkokuntalaisilta voidaan periä kirkon vuokra.

Toimenpide                                              Oman kunnan asukas          Ulkokuntalainen

Hautapaikka (arkkuhauta, uusi, 25v)       100                                      200

Hautapaikka, jatkaminen (25v)                50                                        100

Uurnahauta (uusi, 25v)                            50                                        100

Uurnahautasijan hallinta-ajan

jatkaminen (25v)                                      50                                        100

Haudan avaus ja peitto

                      arkkuhauta                          160                                      260

                      uurnahauta                          55                                       110

Muistomerkin poistaminen                          25                                        50

Haudan kunnostaminen                            20                                        50

Kirkon vuokra                                                                                      200

Vainajien säilytys/viikko                          25                                        50

Taloustoimiston ja

suntion palvelut                                        50                                        100

Perhossa tammikuun 1. päivänä 2017

Katri Haukilahti

talouspäällikkö

 

 

 

PERHON SEURAKUNTATALON VUOKRAT 1.1.2019 ALKAEN (Valtuusto 50§/2018)

 

Seurakuntatalon tiloja vuokrataan käyttöohjesäännön mukaan päivätilaisuuksiin, joiden tulee

päättyä kello 17.00 ja iltatilaisuuksiin, joiden tulee päättyä kello 22.00.

Tilaisuuden päätyttyä tulee vuokraajan välittömästi siirtää ruoka- ym. tarvikkeet pois

seurakunnan tiloista.

 

VUOKRAT                         A. KAHVI- JA RUOKATARJOILU

KOKO TALO                                                                 100  €

KAHVIO, SALI, KEITTIÖ JA KERHOHUONE                 80  €

KAHVIO, SALI JA KEITTIÖ                                             70  €

KAHVIO JA KEITTIÖ                                                      55  €

B. KAHVI- JA VOILEIPÄTARJOILU                             80  €

C. KAHVITARJOILU                                                      60  €

                                          D. KERHOHUONEET, ilman tarjoilua                           20 €           

E. KULMAKIVI, nuorisopuoli                                       55 € 

F. VIRASTOTALO

SAMUEL-SALI JA KEITTIÖ                                             70 €

SAMUEL-SALI                                                                 50 €

 

EMÄNTÄ ON LÄSNÄ TILAISUUKSISSA.

Emännän töistä laskutetaan voimassa olevan palkkahinnoittelun mukaan. Sunnuntaityöt ovat hinnaltaan kaksinkertaisia, jos omaiset nimenomaan haluavat tilaisuuden sunnuntaille tai juhlapyhille.

Tuntihinta 1.1. 2014             ARKISIN 20,20 €/h             SUNNUNTAISIN 40,40 €/h

Liinojen pesusta peritään 3,45 €/liina

Ulkoseurakuntalaisilta ja kirkkoon kuulumattomilta peritään korvaus emännän töistä

35 %:lla korotettuna.            ARKISIN 27,27 €/h             SUNNUNTAISIN 54,54 €/h

Lisäksi peritään suntion ja taloustoimiston palveluista 100 €. 

Hintoihin LISÄTÄÄN alv. 24 %

Emännän töihin luetaan    1. Valmistelutyöt ja emännän paikalla olo ennen tilaisuuksia

2. Työt ja paikalla olo tilaisuuksien aikana.

3. Siivous ja sisätilojen järjestäminen tilaisuuden jälkeen.

Vuokraan sisältyvät kalusteet, tarjoiluvälineet, sähkö, lämpö, vesi ja muut seurakuntatalon ylläpitokustannukset. Aiheuttamansa vahingon tilaaja on velvollinen korvaamaan seurakunnalle.

Vuokra maksetaan laskutuksen mukaan. Laskutus hoidetaan Kirkon Palvelukeskuksen kautta noin viikon kuluessa tilaisuudesta.

Apuhenkilöstö: tilaaja palkkaa tai lähettää kotoa henkilöstön emännän kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Seurakunnalla on osoittaa tarvittaessa sopivaa henkilökuntaa.