Pyhäkoulu

Pyhäkoulut alkavat pyhäkoulupiireittäin syksyn aikana. Tietoa pyhäkoulujen aloituksesta saat kirkollisista ilmoituksista tai kirkkoherranvirastolta 040 760 3411.

Pyhäkoulu on seurakunnan järjestämää pienten ja kouluikäisten lasten toimintaa. Se on samaan aikaan luonteeltaan kerhon ja jumalanpalveluksen kaltainen. Pyhäkoulusta käytetäänkin nimitystä lasten kirkko.

Pyhäkoulu on kirkon kasteopetusta. Sen tehtävänä on hoitaa lasta siinä yhteisössä, jonka jäseneksi hänet on kastettu. Pyhäkoulussa lapsi kasvaa oman ikäkautensa ja omien edellytystensä mukaisesti seurakunnan yhteyteen, sen jumalanpalveluselämään ja yhteiseen uskoon.

Pyhäkoulut kokoontuvat viikoittain sunnuntaisin tai arkisin. Viime vuosina pyhäkoulujen monimuotoisuus on lisääntynyt: seurakunnasta riippuen järjestetään esimerkiksi perhe-, periodi-, koti-, kirje- sekä kaakaopyhäkouluja. Myös Lastenkirkko.fi -sivusto tarjoaa tekemistä ja aineistoa pyhäkouluikäisille.  

Pyhäkoulussa keskeinen elementti on hiljentyminen sekä lapsille sopivat ja sovelletut raamatunkertomukset. Pyhäkoulussa opitaan elämän perusasioita kuten kiitollisuutta, toisten kunnioittamista, itsensä arvokkaaksi kokemista ja Jumalan hyvyyteen ja huolenpitoon luottamista. Pyhäkoulu on lapselle paikka hiljentyä ja olla Jumalan hoidettavana.

Pyhäkoulua pitävät useimmiten vapaaehtoiset tehtäväänsä koulututetut pyhäkoulunopettajat. Pyhäkoulunopettajia on n. 4000. He saavat tehtäväänsä koulutusta ja ohjausta seurakunnan työntekijöiltä sekä Nuori kirkko ry:ltä.

 

 

 

 
 
 
Pitkospuilla Koirasalmessa.
Pitkospuilla Koirasalmessa.