Uutislistaukseen

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Perhon seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun (mainittuihin luottamustoimiin) on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma-pe klo 9-12 sekä 15.9.2022 kello 9.0016.00.

 Kirkkoherranviraston osoite on: Sahintie 3, Perho

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Perho 7.6.2022

Perhon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Vuokko Möttönen

Kuulutus on ollut nähtävänä Perhon seurakunnan ilmoitustaululla 9.8.15.9.2022.

Kuulutus on julkaistu 4.8.2022 sanomalehdessä Perhonjokilaakso ja kuntatiedote Perholaisessa.

Lisäksi kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.perhon.seurakunta.fi.  9.8.15.9.2022

Puheenjohtaja Vuokko Möttönen

22.8.2022 13.56